top of page

Om Oss på Gothia

gothia_mötesbild.jpg
Kundkontakt och kommunikation

Vi menar och tror att minimala beslutsvägar leder till en rak och enkel kommunikation mellan alla inblandade parter, därför deltar ledningen själva i verksamheten.

Flexibla och tillmötesgående

Gothia Specialservice företagsfilosofi är att vara lyhörda och flexibla. Vi försöker alltid att se helheten i våra kunders behov och presenterar därför en lösning för mer än bara det enstaka behovet.   

Ett självklart (miljö)val

En god arbetsmiljö är i samklang med företagets intressen, eftersom det gör att vår viktigaste resurs, personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete. Företaget arbetar även aktivt i miljöfrågor och använder i största möjliga mån miljömärkt utrustning och produkter.

Försäkring och Garanti

Vår företagsledning tummar aldrig på kvalité och förtroende. Därför erbjuder vi alla våra kunder
en garanti på att servicen alltid skall vara 100% tillfredsställande. Vi ingår även i ett avtal med TryggHansa som ger dig som kund stor trygghet i att anlita oss. 

bottom of page